Έγινε μέλος: Απρ 15, 2016
Τελευταία ενημέρωση:Απρ 15, 2016

Η εταιρεία Α.Η.Β. Γκρουπ Α.Ε. ιδρύθηκε τις 28/11/1996 από το Βασίλειο Τσέλιο και τους συνεργάτες του. Ο κύριος στόχος της εταιρείας Α.Η.Β. Γκρουπ Α.Ε. ήταν η ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ολοκλήρωση του βιομηχανικού χώρου παραγωγής εμφιαλωμένου νερού βάση των προδιαγραφών των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 22000:2005) HACCP. η αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και εξαρτημάτων βάση των προδιαγραφών των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 22000:2005) HACCP.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία Α.Η.Β. Γκρουπ Α.Ε. βασιζόμενη σε διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς εμφιαλωμένου νερού δημιούργησε μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα εμφιάλωσης νερού.

Το νερό ΘΕΟΝΗ νερό ΘΕΟΝΗ είναι ένα πραγματικά πηγαίο νερό, από τις αναβλύζουσες πηγές της Γκούρας, σε υψόμετρο πάνω από χίλια μέτρα. Οι πηγές αυτές βρίσκονται μέσα στο δάσος «Βατσουνιάς» στο Δήμο Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας. Οι πηγές στη περιοχή αυτή αποτελούν τμήματα της λεκάνης απορροής του Πηνειού Ποταμού.

Οι τοπογραφικές συνθήκες που καθορίζουν το ανάγλυφο της περιοχής διαμορφώθηκαν με τη πάροδο των γεωλογικών ετών μέσω της δράσης ενδογενών (μετακινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών) και εξωγενών (κυρίως η επίδραση ατμοσφαιρικών παραγόντων) δυνάμεων. Βασικά στοιχεία που περιγράφουν το ανάγλυφο είναι οι υψομετρικές μεταβολές, η κλίση του εδάφους και οι πτυχώσεις. Η περιοχή των πηγών του νερού ΘΕΟΝΗ εντοπίζεται στις δυτικές παρυφές του «Ιτάμου» όρους και τις νότιες παρυφές του όρους «Κόζιακα» που απαρτίζουν και τη κορυφογραμμή των Αγράφων.

Οι φυσικές (με αρτεσιανό νερό) πηγές της Γκούρας σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα τροφοδοτούν επίσης με 900 μ3 ανά 24ωρο πόσιμο νερό τους κατοίκους της Βατσουνιάς. Το νερό των πηγών της Γκούρας αναβλύζει από υπόγειες φυσικές δεξαμενές, δεν σταματάει ποτέ και ένα μέρος του εμφιαλώνεται από την ΑΗΒ Γκρουπ Α.Ε. με την ονομασία ΘΕΟΝΗ. «Θεόνη» είναι, όπως έγινε γνωστό, από τις αναμνήσεις των γερόντων της περιοχής, το όνομα της νεράιδας των πηγών της περιοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναφορά κατάχρησης

Εάν θέλετε να καταγγείλετε οποιαδήποτε δραστηριότητα κάποιου μέλους μας που πιστεύετε ότι έχει παραβιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφέροντας τις σχετικές πληροφορίες και εμείς θα εξετάσουμε το θέμα.

disclaimer