3 Υπηρεσίες

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις »

Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Δημοσιεύθηκε: Απρ 15, 2015

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσηής...

TÜV Austria Hellas

Αγία Παρασκευή, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Δημοσιεύθηκε: Απρ 15, 2015

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του,...

TÜV Austria Hellas

Αγία Παρασκευή, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004

Δημοσιεύθηκε: Απρ 15, 2015

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Διαπιστεύσεις HACCP & ISO

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004

Χολαργός, Ελλάδα

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001:2004, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις: - Πρόληψη της ρύπανσης - Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης - Συμμόρφωση με...

TÜV Hellas S.A.

Χολαργός, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Προωθήστε τα προϊόντα σας. Φτιάξτε το εταιρικό προφίλ σας στο Supply.gr