11 Υπηρεσίες

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις »

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

AGRO 2-1 & AGRO 2-2

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

AGRO 2-1 & AGRO 2-2

Μαρούσι, Ελλάδα

Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 14001

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 14001

Μαρούσι, Ελλάδα

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 22000

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 22000

Μαρούσι, Ελλάδα

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 27001

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 27001

Μαρούσι, Ελλάδα

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Μαρούσι, Ελλάδα

 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Έλεγχος Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Έλεγχος Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Μαρούσι, Ελλάδα

Νόμος 4276/30.7.2014 και συναφείς Υπουργικές Αποφάσεις

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Έλεγχος Προϊόντων

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Έλεγχος Προϊόντων

Μαρούσι, Ελλάδα

Πετρέλαιο & προϊόντα αυτού, Λιπαντικά, Αλκοόλ & χημικά, Ξηρά φορτία, Σιτηρά & γεωργικά προϊόντα  

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ΕΛΟΤ 1429

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ΕΛΟΤ 1429

Μαρούσι, Ελλάδα

Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 09, 2016

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001

Μαρούσι, Ελλάδα

Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Λετρίνα Α.Ε.

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις CE Νέων Ανελκυστήρων

Δημοσιεύθηκε: Απρ 15, 2015

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις CE Νέων Ανελκυστήρων

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα

Η TÜV Austria Hellas παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων: - Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα Χ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα. - Τελικός έλεγχος (παράρτημα VI της Οδηγίας 95/16/ΕΚ),...

TÜV Austria Hellas

Αγία Παρασκευή, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις Συστημάτων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008

Δημοσιεύθηκε: Απρ 15, 2015

προσθήκη σε λίστα

Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις » Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις Συστημάτων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008

Χολαργός, Ελλάδα

Τα  πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας. Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα...

TÜV Hellas S.A.

Χολαργός, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Προωθήστε τα προϊόντα σας. Φτιάξτε το εταιρικό προφίλ σας στο Supply.gr