2 Υπηρεσίες

Ασφάλεια »

Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συναγερμών & Συστημάτων Παρακολούθησης

Ασφάλεια » Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συναγερμών & Συστημάτων Παρακολούθησης

Λύσεις Ελέγχου Πρόσβασης, Κίνησης & Χώρου

Δημοσιεύθηκε: Απρ 21, 2015

προσθήκη σε λίστα

Ασφάλεια » Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συναγερμών & Συστημάτων Παρακολούθησης

Λύσεις Ελέγχου Πρόσβασης, Κίνησης & Χώρου

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα

Με τη χρήση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης (Access Control), προσφέρεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των ατόμων που μετακινούνται εντός των υπό εποπτεία χώρων. Επιπρόσθετα, προσφέρονται δυνατότητες τμηματοποίησης του φυλασσόμενου χώρου σε ζώνες κλιμακωτών επιπέδων πρόσβασης και κεντρικής...

Space Hellas S.A.

Αγία Παρασκευή, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Ασφάλεια » Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συναγερμών & Συστημάτων Παρακολούθησης

Τεχνική Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας και Παρακολούθησης

Δημοσιεύθηκε: Μάϊος 11, 2015

προσθήκη σε λίστα

Ασφάλεια » Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συναγερμών & Συστημάτων Παρακολούθησης

Τεχνική Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας και Παρακολούθησης

Αθήνα, Ελλάδα

Η φάση της κατασκευής του έργου προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασμού. Η διαδικασία εγκατάστασης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος μακροχρόνια. Ακολουθούμε πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και αποδοτική...

Πάνου Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Προωθήστε τα προϊόντα σας. Φτιάξτε το εταιρικό προφίλ σας στο Supply.gr