2 Υπηρεσίες

Προβολή & Διαφήμιση »

Υπηρεσίες Αρωματισμού Χώρων & Scent Marketing

Προβολή & Διαφήμιση » Υπηρεσίες Αρωματισμού Χώρων & Scent Marketing

Ανάπτυξη εφαρμογών Scent Marketing

Δημοσιεύθηκε: Ιουν 25, 2015

προσθήκη σε λίστα

Προβολή & Διαφήμιση » Υπηρεσίες Αρωματισμού Χώρων & Scent Marketing

Ανάπτυξη εφαρμογών Scent Marketing

Μαρούσι, Ελλάδα

Σύμφωνα με την εταιρική κουλτούρα της E²AROMA, κάθε έργο έχει μονοσήμαντη εξέλιξη την επιτυχία και αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά επίπεδα εντατικής μελέτης, φροντίδας και εφαρμογής. Η Ανάγκη Ανίχνευση ιδιαιτεροτήτων, συνθηκών περιβάλλοντος εφαρμογής, ειδικών αναγκών πελάτη, προϊόντων,...

E²AROMA

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Προβολή & Διαφήμιση » Υπηρεσίες Αρωματισμού Χώρων & Scent Marketing

Δημιουργία Ξεχωριστής Μυρωδιάς- Signature Scent

Δημοσιεύθηκε: Ιουν 04, 2015

προσθήκη σε λίστα

Προβολή & Διαφήμιση » Υπηρεσίες Αρωματισμού Χώρων & Scent Marketing

Δημιουργία Ξεχωριστής Μυρωδιάς- Signature Scent

Καλλιθέα, Ελλάδα

Η διαδικασία δημιουργίας ξεχωριστής μυρωδιάς για κάθε brand αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Οι πιο μοναδικές εμπειρίες, που βιώνουμε μέσα από την όσφρηση μπορούν να αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα για κάθε επιχείρηση στην στρατηγική επικοινωνία  της.  Η ανάπτυξη καινοτόμων...

Mega Systems Α.Ε.Β.Ε.

Καλλιθέα, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Προωθήστε τα προϊόντα σας. Φτιάξτε το εταιρικό προφίλ σας στο Supply.gr