3 Προμηθευτές
Καθαρισμός »

Υπηρεσίες Απεντομώσεων, Μυοκτονιών & Μικροβιοκτονιών

Axiven Pest Control

Πάροχος Υπηρεσιών, Διανομέας

Νέα Χαλκηδόνα, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Σήμερα 30 χρόνια μετά, με την επωνυμία Axiven Pest Control, η εταιρεία διαγράφει μία σταθερή πορεία ανάπτυξης με ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.