6 Προμηθευτές
Ψυχαγωγία »

Ακουστικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Ηχητικού Εξοπλισμού

Etytprojects

Πάροχος Υπηρεσιών

Άγιος Δημήτριος, Νομός Άρτας, Ήπειρος

Η ΕΤΥΤ ιδρύθηκε το 2004 και σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα αντιπροσώπευσης προϊόντων ήχου, εικόνας και αυτοματισμού.