3 Προμηθευτές
Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις »

Πιστοποιήσεις

Λετρίνα Α.Ε.

Πάροχος Υπηρεσιών

Μαρούσι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 από τον Κώστα Μπερτσάτο, και έκτοτε δραστηριοποιείται ως Εταιρεία Ανεξάρτητων Επιθεωρητών Φορτίων και Φορέας Πιστοποίησης. Είναι αμιγώς Ελληνική Εταιρεία και έχει καταξιωθεί στην Ελλάδα

TÜV Hellas S.A.

Πάροχος Υπηρεσιών

Χολαργός, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Η TÜV Hellas είναι οργανισμός επιθεώρησης και πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού T?V Nord Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης (Third Part

TÜV Austria Hellas

Πάροχος Υπηρεσιών

Αγία Παρασκευή, Νομός Λάρισας, Θεσσαλία

Η TÜV Austria Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Ο Οργανισμός μας και το portfolio τω