3 Προμηθευτές
Πιστοποιήσεις & Επιθεωρήσεις »

Πιστοποιήσεις

TÜV Austria Hellas

Πάροχος Υπηρεσιών

Αγία Παρασκευή, Νομός Λάρισας, Θεσσαλία

Η TÜV Austria Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων.