8 Προμηθευτές
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες »

Σύμβουλοι Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κoufalis Media Corporation

Πάροχος Υπηρεσιών

Χαλάνδρι, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Η Κoufalis Media Corporation ιδρύθηκε το 2008 με αντικείμενο δραστηριότητας τις Εκδόσεις, την Παραγωγή Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Εκπομπών, τη Διοργάνωση Διαγωνισμών & Ημερίδων με στόχο την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος αλλά και την ανάδειξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Orloff Ε.Π.Ε.

Πάροχος Υπηρεσιών, Διανομέας

Αθήνα, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

H Orloff αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία υπηρεσιών spa που έχει αναλάβει την αποκλειστική διανομή αναγνωρισμένων προϊόντων spa σε ινστιτούτα ομορφιάς, ιατρικά ινστιτούτα, ξενοδοχεία και κέντρα ιατρικής αισθητικής.

My Company Projects

Πάροχος Υπηρεσιών, Παραγωγός

Θεσσαλονίκη, Νομός Θεσσαλονίκης, Μακεδονία

H My Company Projects είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε 3 κεντρικούς άξονες: το marketing, τα internet projects και το finance consulting.

Control Hospitality

Πάροχος Υπηρεσιών

Αθήνα, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Η Control Hospitality είναι μια Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης  Ξενοδοχείων και διακεκριμένος πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες και  επενδυτές ξενοδοχείων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου.