2 Προμηθευτές
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες »

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι & Σύμβουλοι Επενδύσεων

Noisis Α.Ε.

Πάροχος Υπηρεσιών

Αθήνα, Νομός Αττικής, Στερεά Ελλάδα

Η Noisis Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Σήμερα, διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία

GeoSynergy

Πάροχος Υπηρεσιών

Περιστέρι, Νομός Ιωαννίνων, Ήπειρος

Η GeoSynergy είναι εταιρεία τεχνικών και επιστημονικών συμβούλων με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μελετητικών υπηρεσιών. Το ανθρώπινο δυναμικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας διαθέτουν υψηλή επιστημονική εξειδίκευση, πολύπλευ