2 Προμηθευτές
Εξωτερικοί Χώροι & Κήπος »

Μελέτη & Εγκατάσταση Στεγάστρων & Εφελκυόμενων Κατασκευών

Prodromidis

Πάροχος Υπηρεσιών, Διανομέας

Περιστέρι, Νομός Ιωαννίνων, Ήπειρος

Η εταιρεία μας παρέχει στο αγοραστικό κοινό τέντες και πρωτότυπες σιδηροκατασκευές εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε υψηλές απαιτήσεις.